تبلیغات
persian girl

persian girl

به نام نیک اهورایی مینویسم که تو را آفرید و تورا ای بهترین دوست تا ابد دوست دارم.

مردم اینجا...
یادت باشه هیچ وقت هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکنی 

مردم اینجا رسم عجیبی دارند همه منتظر زمین خوردنت هستند

حتی کسی که دوستش داری لحظاتی که بیقرارش هستی 
و در کنارت به او محتاجی همچون 

اکسیژن موقع تنفس، او را همدم نخواهی یافت.

درست همان کسی که تلاش می کند تا عشقش را باور کنی
وقتی به دام عشقش گرفتار شدی

تو را با غم هجران تنها خواهد گذاشت.
[ پنجشنبه 6 اسفند 1394 ] [ 07:34 ب.ظ ] [ persian girl ]

[ نظرات() ]


حرف های ناگفته...
چه حرف هایی که باید و نگفتم

وقت تنگ و دلم نیز...

و زمان رفتن رسیده بود

حتی فرصت نشد ببوسمت

چشمانم اما نگفته هایم را گرییدند

وقتی که رفته بودی....

#من نوشته...

نتیجه تصویری برای جاده دلتنگی


[ دوشنبه 18 آبان 1394 ] [ 11:50 ب.ظ ] [ persian girl ]

[ نظرات() ]


خیلی دلم گرفته :،(آدم باید یکی رو داشته باشه

وقتی دلش گرفته بهش زنگ بزنه

و براش پشت گوشی آهنگ بذاره

یکی که وقتی نباشه دلشوره بگیری

یکی که نبودنش بشه دلیل غمباد عصرهای بهاری

یکی که نفسهاش تنها دلیل نفس کشیدنت بشه

اونقدر که وقتی نیست نفست بند بیاد.

اصلا آدم باید یکی باشه وقتی میگی دلم گرفته

بگه قربون دل گرفته ات ،

بیا بغلم ببینم ...
[ چهارشنبه 26 فروردین 1394 ] [ 06:07 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


برای خودم ... :(

آدم هـــــ♥ـــایی هســ♥ــــتند…

در زندگـــــ♥ــــی،  نمیگویم خوبـــــ♥ــــند یا بد..

چـــ♥ــــگالی وجودشــ♥ــــــان بالاستـــ؛

افــــ♥ـــــکار

حـــ♥ــــــرف زدن

رفـــــ♥ـــــتار

محـــــ♥ــــبت داشتنشان

و هر جـــ♥ـــــزیی از وجـ♥ــــــودشان امضــ♥ـــــادار استــــــ..

یــــ♥ـــــادتـــــ نمیرود

“بو♥دن هایشان” را …

بس که حضـ♥ـــــــــورشان پر رنگ استـــــــ

و بسیار خواســـ♥ــــــتنی …

رد پـــــ♥ــــا حــ♥ــــــک میکنند اینها

روی دل و جــــ♥ـــانتــــــــ…

بس که بــــ♥ـــلدند “باشند”..

این آدمـــ♥ــــها را

باید قــ♥ـــــدر بدانی

و گرنه دنــــ♥ـــــیا پراستــــ

از آن دیـــــ♥ـــــگرهای

بی امضـــ♥ـــــایی که

شیــــ♥ــب منحنی حضـــ♥ـــــورشان

همـــ♥ـــــیشه ثابـــــ♥ــــتــــــ استـــــ …[ پنجشنبه 20 فروردین 1394 ] [ 05:37 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


کفشهایم...
کفش هایم که جفت میشوند دلم هوای رفتن میکند

چه کودکانه دلم تنگ میشود

بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من است...


[ پنجشنبه 15 آبان 1393 ] [ 08:19 ب.ظ ] [ persian girl ]

[ نظرات() ]


استاد شفیعی چه زیبا میگفتن ...
Beautiful Girl

"زن زیبـاســت ...
چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است...
چه آن زمان که خود را می آراید از پس همه خستگیهایش..
چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت

... و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی...
چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده
و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند...
زن زیباست...
آن زمانی که خسته از همه تهمتها و نابرابریها
باز فراموشش نمی شود؛
مادر است، همسر است،راحت جان است ...
زن زیباست ...
زمانی که لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردی ...
زمانی که خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی ...
زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی ...
آری زن زیبـــــاست..."[ چهارشنبه 16 مهر 1393 ] [ 07:14 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


وای خدای من ...
از سرماخورن متنفرم ...

لطفن زودتر منو خوب كن ...

نمیخام فردا با این حال برم یونی ...

خاهش میكنم خوبم كن 


[ یکشنبه 13 مهر 1393 ] [ 08:11 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


اما ...
آﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ


ﺍﻣﺎ


ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ، ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ


ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ


ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ !


ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ


ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ


ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﯿﭻ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ


ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ


ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....


ﺁﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ


ﺍﻣﺎ


ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻧﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ


ﺍﺯﻫﺮ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺁﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ


ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺋﯿﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ


ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ


ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎﻧﺸﺎﻥ، ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ


ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﻧﺪ


ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﺮﺳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !


ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ


ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ


ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ...


ﺁﺩﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﻢ


ﺍﻣﺎ


ﺧﺪﺍ، ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
[ جمعه 11 مهر 1393 ] [ 09:09 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


از من به تو....
وقتی ناراحتی

وقتی خیلی غم داری


وقتی که دلت اندازه ی تموم دنیا گرفته


همون وقتایی که دلت میخواد بباره


فقط و فقط لبخند بزن


بخندبخند بیشتر از روزای خوبت


بخند تا همه اونایی که مشتاق نشستن اشکاتو ببینند


آرزوشونو به گور ببرند


بخند تا همه اونایی که باعث غصه هات شدند نفهمند چه بلایی سرت اومده


فهمیدی ؟ فقط بخند ....[ جمعه 21 شهریور 1393 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ persian girl ]

[ نظرات() ]


چرا ؟ یعالمه چرا دارم ك هیشكی بهشون جواب نمیده ، چرا ؟


http://tanhae.com/dl/post/2012/0824Tanhae.jpg

با احتیاط بخوانید

متن ها لغزنده اند

بسكه سطر به سطر ، باریدم و نوشتم ...
از همان روزی كه پایت ار زا زندگیم پس كشیدی ،

زندگیم دیگر پا نگرفت ...

پ ن : چرا اینجور شد ؟

من مقصر بودم ؟


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/1459873_250125928475272_1320744789_n.jpg

و

جعبه ی دسمال كاغذی اتاقم خالی شد

اما دله من ، ن ...


http://www.up.98ia.com/images/j055e5o6y409o0mrn1c.jpg


و حالام

پر از تناقضم

پر از خواستن

لعنتی دلم بد جور این روزا میگیره ...[ پنجشنبه 20 شهریور 1393 ] [ 04:40 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


دهنت سرویس...

[ چهارشنبه 12 شهریور 1393 ] [ 12:23 ب.ظ ] [ persian girl ]

[ نظرات() ]


واسه ی خودم ...

 

خودم ؟

 

روزت مبارک ...[ شنبه 8 شهریور 1393 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


:"(

 

corner of our hearts وقتی مردم…

به گوش خدا برسانید

آدم این حوا سالهاست که رفته است !

این حوا تنها را برگرداند پیش خودش!
بهشتش را نمیخواهم

به جهنمش هم راضی ام !

...هر جایی باشد به جز این دنیا !
 
این دنیا زیادی بوی آدم گرفته است !!


[ چهارشنبه 22 مرداد 1393 ] [ 05:56 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


کنارم بمان ...


آغوش تو كه باشد ،

تپش های قلبت میشود ترنم عاشقانه هایم ....

كنارم بمان

میخواهم هر صبح چشمانم در نگاه تو ،

بیدار شوند ...
پ ن : برای اویی كه نیست
[ چهارشنبه 22 مرداد 1393 ] [ 05:11 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


دوست دارم ساحل ...ینفر توی زندگیم هست كه خیلی خاصه

 كه با بقیه خیلی فرق داره

كه من خیلی خاص دوسش دارم

كه وقتی پیششم نگرانه هیچی نیستم

همه چی. راحت میگم

دقیقن همونجوری كه هست

بدونه اینكه از چیزی بترسم

چون بهش اعتماد دارم

چون همه جوره قبولش دارم

چون

مثه هیچ كس نیس

فقطم دوسته خودمه

چون من خودخواهم

همه چیزای خوبو واسه خود میخوام

حالا هم ك از رتبه های كنكور شده

ساحل ؟

بخاطره همه چیز ممنون

واقعن بهت تبریك میگم عزیزم

تو فوق العاده ای

بهترینی

خعلی میخامت
[ پنجشنبه 16 مرداد 1393 ] [ 12:05 ق.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


دلم میخاد انشا بنویسم با غلط املایی :))
سلام سلام سلام
من امشب در یك عمل بی سابقه قصد دارم حرف بزنم ...
هم اینكه خودم یخورده اروم بشم همم یروز بیام نگاه كنم و بگم اخ چ زود گذشت ، یا چ خوب شد ك گذشت ، یا كاش نمیگذشت ...
اره ، من دیوونه نشدم ، شاید دیوونه بودم ، شایدم شدم ، ولی اصلن مهم نیس چون یكم ك بگذره میفهمین چرا ، البته شایدم نفهمین ، ولی بازم مهم نیس چون اونایی ك باید بفهمن ، میفهمن ، ینی لااقل خودم فهمیدم میخام چی بنویسم و تا اینجای كار همین مهمه ... البته سعی كن تو هم بفهمی چون ی روی صحبتم با شماست .... دیگه هیچی دیگه ...تموم شد رفت .... بعلهخب ...
عزیزه من ؟ خانوما این چه برنامه ایه ؟ انقده بدم میاد از این خانومایی كه به خودشون نمیرسن ، اخه عزیزه من اگه قرار بود تو مراقب خودت نباشی كه زن نمیشدی ، میشدی ی مردی چیزی ... ، ی خانوم باید نمونه باشه ، تو هر موردی شایسته و برجسته باشه ، مخصوصن اگه اون خانومه از سرزمین پارس هم باشه ، میدونی ؟
ی خانوم باید خیلی چیزا واسش مهم باشه ، باید دستاش نرم و لطیف باشه ، ی مرطوب كننده و ی ضد افتاب همراش باشه ، ناخن هاش صاف و سفید و تمیز باشه ، ترجیحن بلند هم باشه چون طبق سخن پیامبر واسه ی خانوما زیبایی و زینت هستش ، اصن باید لاك هم داشته باشه و بلد باشه چطور با لباسش ست كنه ؛ ایهیم
دیگه اینكه باید صورت تمیزی داشته باشه ، صورتای چرب و جوشدار و خالخالیه داغون درمان داره عزیزم، واسه مراقبت از پوستتم قبل رفتن زیر نور خورشید ضد افتاب بزن ، یادت باشه چشمات از مهمترین اعضای بدنته ، محافظت ازش فوق مهمه ، پس عینك یادت نره ، و البته همیشه قبل از هر چیز ی نرم كننده ی لب ، موم لب ، و ی رژ لب ، ترجیحن قرمز ، نارنجی ، صورتی یا ی تركیب از این رنگارو بزن ، ن از این رژ لبای مات كه رنگ و روی ادمو داغون میكنه ، یخورده از اون مردگی در بیا ، رنگای مرده روحیه تو میزاره تو امپاس ، راستی گفتم رنگ ، ببین عزیزم دین دوسداشتنی من ، اسلام ، با رنگای تیره مخالفه به هزارو ی دلیل ، مثلن چی ؟حالا بهت میگم ، اول از همه ك روایت داریم پوشیدن رنگ سیاه مكروهه ینی اگه بپوشی واست گناه مینویسن ، این خودش كلن گویای همه چی هست و نیاز به هزار دلیل دیگه نیست ولی من بازم واست میگم ، خداوند مهربون من گفته هر وقت میخای بیای كعبه ی من ، هر وقت میخای بیای طوافم لباس سفید بپوش ، چرا نگفت مشكی ؟ چون گفته مكروهه ، چون لباسای رنگ تیره افسردگی میاره ، چون این ی نظریه به اثبات رسیده ی روانشناسیه ، چون میخاسته هروقت ك میری دیدنش شاد باشی خوشحال باشی ، دیگه اینكه وقتی به دنیا میای لباس سفید تنت میكنن ، وقتی عروس میشی ترجیحن لباس سفید میپوشی ، ینی وقتی نیمه دیگه تو پیدا میكنی و با خوشحالی داری میری پیشش سفید میپوشی ، وقتی كه از دنیا میری و میری تا توی جهان بعدی خداوندتو ببینی و كنارش متولد بشی باز هم سفید میپوشی ، اصن من شنیدم پیامبرامونم همیشه رنگای روشن تنشون میكردن ....بعله
اره عزیزم .... یخورده بفكره خودت ، ینی در درجه اول بفكره خودت باش ، در درجه دوم بفكره اونی باش كه شده عشقت یا اومده یا بعدنه ها میاد ، شرط اول لازمه ی شرط دومه چون اگه تو خوب نباشی نمیتونی به عشقت خوب رسیدگی كنی ولی كافی نیست ، خوب باش و هوای عقشتم داشته باش ...
ببین عزیزم شاید ك احتمالن نمیدونی ولی الان من میگم كه بدونی ، تو ؛ تو خونه ی همسرت ن وظیفه داری بشوری ؟،ف ن بسابی ( بسابی از مصدر سابیدن بمعنی تمیز كردن و اینا ) ، ن جارو كنی ، ن بچه بزرگ كنی ، ن حتی بچه تو شیر بدی ، و در قبال تك تك این كارا میتونی شرعن و قانونن حقوق بگیری ، ینی هر بار كه بچه تو شیر میدی میتونی از شوهرت پول بگیری ، حالا هی بشین بگو اسلام سخت گرفته ، ن عزیزه من اتفاقن خیلی هم اسون گرفته فقط یسریا هستن كه نمیخان منو تو با حقوق خودمون اشنا باشیم ، هستن كسایی كه اسلامو بد جا انداختن در صورتی كه اسلام در یك نگاهه همه جانبه حواسش به همه ی حقوق ما هست ، تو تو خونه ی اقاتون فقط سه تا وظیفه داری كه حالا هركودوم از خانوما خواستن بدونن اسم و ادرس بذارن واسشون بگم ...
با این همه كه گفتم فراموش نكن كه تو خانومی ، تو لطیفی و عاطفه و احساس داری ، كه تو مهربونی ، مهر مادری داری ، بخاطره همین چیزام هست ك خیلی وقتا در حق همسرت لطف میكنی و كارای خونه رو انجام میدی ، كه از خود گذشتگی میكنی ، كه مرقبه حاصل عشقتی ، كه خیلی كارای دیگه رو میكنی ، پس حالا كه اینارو فهمیدی سعی كن منطقی باشی ،‌ یادت باشه وقتی داری كاری میكنی از روی عشقه ن از روی وظیفه ، پس ب عشقت اجازه بده كه چاشنی كارت بشه ، بذار از امروز غذاهات با عشق خوشمزه تر بشه ، بذار از اینكه تو هستی ، همسرت هست ،‌بچه هاتون هستن ، سقفی مثه اسمون بالای سرتونه و نونی واسه ی خوردن دارین خوشحال باشی ، از روزمرگی بترس ، بدون كه كارای تو هر روز جدیدن ،اگرچه مثلن همون غذا پختنه دیروز و بظاهر تكراریه ولی من میگم جدیده چون عشقه تو جدیده ، چون بیشتر از دیروز شده ، پس همه كارای تو جدید شدن ، شاد باشو اجازه بدن اطرافیانت شاد باشن ، از حرف مردم در مورده خودت و خانوادت نترس ، یادت باشه رفتاره دیگران ممكنه باتو جوری نباشه كه تو چارچوبته و دوسداری ولی این نباید باعث بشه تو با كسایی كه دوسشون داری بدرفتاری كنی و لحظه هایی كه كنارشونی رو خراب كنی ،
دیگه اینكه عاشق باش ، عاشق خودت ، عاشق عشقت ، عاشق زندگیت ، هر روز ب همسرت نشون بده ك عاشقشی ، بهش بگو ك دوسش داری ، خودتو واسش لوس كن ، بذار نتونه ازت جدا بشه ، بذار وقتی میره سركار لحظه ب لحظه انتظار بكشه تا دوباره برگرده پیشت ، ببین ، اگه تو خانوم باشی ، اگه خانومه خوبی باشی ،‌ اگه عاشق همسرت و زندگیت باشی ، بهت قول میدم كه مردت از تو عاشق تر بشه  ....
و بعدش همه لحظه هات میشه میشه زندگی با طعم عشق ، چون میدونی كه ینفر هست كه ماله توئه ، كه تو رو همه زندگیش میدونه ، كه دوست داره بدجور و نگرانت میشه ، و هر روزت میشه پر از اتفاقای خوب و جدیدی كه شاید یروز واست ارزو بوده ....
خب تا همین جا فعلن بسه ، دیگه دستام خسته شده فقط
ینفر توی....
ن الان ی پست جدید میزنم این خاصه واسم
[ پنجشنبه 16 مرداد 1393 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


اخ الهی ...


[ دوشنبه 13 مرداد 1393 ] [ 05:45 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


تنهایی.....

تنهایی همین است ،


تکرار نامنظم من بی تو


بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم . . .

 

 [ شنبه 11 مرداد 1393 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ persian girl ]

[ نظرات() ]


امشب


امشب ، اشک هام سرازیر شد . مدت ها بود گریه نکرده بودم .

 

وضعیت ِ جسمی ام خوب نیست .

وضعیت ِ روحی ام خوب نیست .

می دونم که این گریه آروم َ م نمی کنه .

دل ِ من به درد اومده .

دل َ م سوخته .

بی انصافی شده در حق َ م .

یه حسرت ِ بزرگ توی دلم هست ، که داره نابودم می کنه .

 

من گلایه دارم .

من اعتراض دارم .

شکایت َ م رو به کجا ببرم ؟


[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


واسه ی شما ...
سلام

حالتون خوبه ؟

دیشب كه اومدن بلاگتون دیدم حذفش كردین كلی شك شدم

فكركردم شاید دیگه نمیتونم شمارو داشته باشم

به یكی از دوستام گفتم

اونم خیلی ناراحت بود

بهم گفت كه حال بقیه واستون مهمه

واسه همین از اون لحظه همش به این فكر كردم كه شما برمیگردی

الان خیلی خوشحالم

خیلی زیاد

تورو خدا مرتب به بلاگم سر بزنین

من از شما فقط ی ادرس وبلاگ داشتم
كه حذف شد

اگه بهم سر نزنین نمیدونم باید چیكار كنم

اینكارو میكنین؟


راستی ،‌حرفاتو خوندم

میفهمم چی میگین

سعی میكنم تا حالم خوب بشه

شماهم واسم دعاكنین

................[ پنجشنبه 2 مرداد 1393 ] [ 05:59 ب.ظ ] [ *rozas* ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 13 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه